1. Chào mừng Khách đến với Nhân Sự Thái Nguyên.

  - Để tham gia cùng chúng tôi! Xin các bạn vui lòng hãy đọc, hiểu, và thực hiện nghiệm chỉnh những nội quy, quy chế sau:

  Dismiss Notice

10 Đề thi thực hành soạn giáo án xét tuyển viên chức

ID: 16958 - Bài viết trong 'Chia sẻ tài liệu' gửi bởi Admin, 10 Tháng năm 2018.

 1. Lượt xem: 1,750

  10 ĐỀ THI THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC


  ĐỀ SỐ 01: Thời gian làm bài 90 phút

  Câu 1: Soạn giáo án (70 điểm)

  Anh (chị) hãy soạn 01 giáo án hoạt động học trong Chương trình giáo dục mầm non ở độ tuổi mẫu giáo lớn.

  Đề tài: Đếm đến 6, nhận biết các nhóm có 6 đối tượng, nhận biết số 6

  Chủ đề: Tự chọn

  Câu 2: Xử lý tình huống sư phạm (30 điểm)

  – Trong giờ làm quen với toán, khi cô gõ một số tiếng, yêu cầu trẻ nghe và nêu kết quả đếm. Nhưng có trẻ đếm và trả lời không chính xác. Nếu anh (chị) dạy lớp đó, anh (chị) xử lý tình huống này như thế nào ?

  – Trong giờ làm quen với toán, có một trẻ thiếu đồ dùng học tập. Nếu anh (chị) dạy lớp đó, anh (chị) xử lý tình huống này như thế nào ?

  ĐỀ SỐ 02: Thời gian làm bài 90 phút

  Câu 1: Soạn giáo án (70 điểm)

  Anh (chị) hãy soạn 01 giáo án hoạt động học trong Chương trình giáo dục mầm non ở độ tuổi mẫu giáo lớn.

  Đề tài: “Đếm đến 7, nhận biết các nhóm có 7 đối tượng, nhận biết số 7”

  Chủ đề: Tự chọn.

  Câu 2: Xử lý tình huống sư phạm ( 30 điểm)

  – Trong giờ làm quen với toán, giáo viên yêu cầu trẻ đếm nhóm có 07 đối tượng, một trẻ đếm bỏ cách. Nếu anh (chị) dạy lớp đó, anh (chị) xử lý tình huống này như thế nào ?

  – Trong giờ làm quen với toán, giáo viên đang dạy trẻ bằng giáo án điện tử, nhưng lúc đó mất điện. Nếu anh (chị) dạy lớp đó, anh (chị) xử lý tình huống này như thế nào ?

  ĐỀ SỐ 03: Thời gian làm bài 90 phút

  Câu 1: Soạn giáo án (70 điểm)

  Anh (chị) hãy soạn 01 giáo án hoạt động học trong Chương trình giáo dục mầm non ở độ tuổi mẫu giáo lớn.

  Đề tài: “Đếm đến 8, nhận biết các nhóm có 8 đối tượng, nhận biết số 8”

  Chủ đề: Tự chọn

  Câu 2: Xử lý tình huống sư phạm (30 điểm)

  – Trong giờ làm quen với toán, khi cô yêu cầu trẻ tìm nhóm đối tượng có số lượng 8 ở xung quanh lớp, trẻ không lấy đủ theo yêu cầu. Nếu anh (chị) dạy lớp đó, anh (chị) xử lý tình huống này như thế nào ?

  – Khi giáo viên yêu cầu trẻ tô nhóm có 8 đối tượng bằng màu xanh, nhóm 7 đối tượng màu vàng, mà chỉ có 1 chiếc bút màu xanh, 2 trẻ tranh nhau. Nếu anh (chị) dạy lớp đó, anh (chị) xử lý tình huống này như thế nào ?

  ĐỀ SỐ 04: Thời gian làm bài 90 phút

  Câu 1: Soạn giáo án (70 điểm)

  Anh (chị) hãy soạn 01 giáo án hoạt động học trong Chương trình giáo dục mầm non ở độ tuổi mẫu giáo lớn.

  Đề tài: “Đếm đến 9, nhận biết các nhóm có 9 đối tượng, nhận biết số 9”

  Chủ đề: Tự chọn .

  Câu 2: Xử lý tình huống sư phạm

  – Trong giờ làm quen với toán, khi giáo viên yêu cầu trẻ chọn thẻ số 9 đặt vào nhóm có 9 đối tượng, nhưng trẻ đặt ngược thành chữ số 6. Nếu anh (chị) dạy lớp đó, anh (chị) xử lý tình huống này như thế nào ?

  – Khi giáo viên tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tìm đúng số nhà, có 1 trẻ tìm số nhà không tương ứng với số chấm tròn trên thẻ của mình. Nếu anh (chị) dạy lớp đó, anh (chị) xử lý tình huống này như thế nào ?

  ĐỀ SỐ 05: Thời gian làm bài 90 phút

  Câu 1: Soạn giáo án (70 điểm)

  Anh (chị) hãy soạn 01 giáo án hoạt động học trong Chương trình giáo dục mầm non ở độ tuổi mẫu giáo lớn.

  Đề tài: “Đếm đến 10, nhận biết các nhóm có 10 đối tượng, nhận biết số 10”

  Chủ đề: Tự chọn.

  Câu 2: Xử lý tình huống sư phạm

  – Trong giờ làm quen với toán, có một trẻ thiếu đồ dùng học tập. Nếu anh ( chị) dạy lớp đó, anh (chị) xử lý tình huống này như thế nào ?

  – Khi cho trẻ làm bài tập vẽ thêm cho đủ nhóm có số lượng 10, hết thời gian nhưng có cháu chưa làm xong. Nếu anh (chị) dạy lớp đó, anh (chị) xử lý tình huống này như thế nào ?

  ĐỀ SỐ 06: Thời gian làm bài 90 phút

  Câu 1: Soạn giáo án (70 điểm)

  Anh (chị) hãy soạn 01 giáo án hoạt động học trong Chương trình giáo dục mầm non ở độ tuổi mẫu giáo lớn.

  Đề tài: “Nhận biết, phân biệt khối cầu, khối trụ”

  Chủ đề: Tự chọn.

  Câu 2: Xử lý tình huống sư phạm

  – Trong giờ làm quen với toán, khi cô yêu cầu trẻ tìm đồ vật có dạng khối cầu xung quanh lớp, nhưng có trẻ lấy nhầm. Nếu anh (chị) dạy lớp đó, anh (chị) xử lý tình huống này như thế nào ?

  – Khi trẻ nói: “Khối nào lăn được là khối cầu”, nếu là giáo viên dạy lớp đó, anh (chị) sẽ xử lý như thế nào ?

  ĐỀ SỐ 07: Thời gian làm bài 90 phút

  Câu 1: Soạn giáo án (70 điểm)

  Anh (chị) hãy soạn 01 giáo án hoạt động học trong Chương trình giáo dục mầm non ở độ tuổi mẫu giáo lớn.

  Đề tài: “Nhận biết, phân biệt khối vuông, khối chữ nhật”

  Chủ đề: Tự chọn 01 chủ đề phù hợp với đề tài.

  Câu 2: Xử lý tình huống sư phạm ( 30 điểm)

  – Trong giờ làm quen với toán, khi giáo viên yêu cầu trẻ chọn khối vuông nhưng một số trẻ chọn nhầm khối khác. Nếu anh (chị) dạy lớp đó, anh (chị) xử lý tình huống này như thế nào ?

  – Khi cho trẻ đếm các mặt của khối vuông, có một trẻ đếm nhầm nên kết quả không đúng. Nếu anh (chị) dạy lớp đó, anh (chị) xử lý tình huống này như thế nào ?

  ĐỀ SỐ 08: Thời gian làm bài 90 phút

  Câu 1: Soạn giáo án (70 điểm):

  Anh (chị) hãy soạn 01 giáo án hoạt động học trong Chương trình giáo dục mầm non ở độ tuổi mẫu giáo lớn.

  Đề tài: Khám phá khoa học “Tìm hiểu một số con vật sống trong rừng”

  Chủ đề: Động vật

  Câu 2: Xử lý tình huống sư phạm (30 điểm)

  – Khi cho trẻ phân nhóm các con vật hiền lành và hung dữ, một số trẻ phân nhóm nhầm. Nếu anh (chị) là giáo viên dạy lớp đó, anh (chị) sẽ xử lý như thế nào ?

  – Giáo viên tổ chức trò chơi “ Bắt chước tạo dáng các con vật” nhưng có trẻ không tham gia. Nếu anh (chị) là giáo viên dạy lớp đó, anh (chị) sẽ xử lý như thế nào ?

  ĐỀ SỐ 09: Thời gian làm bài 90 phút

  Câu 1: Soạn giáo án (70 điểm)

  Anh (chị) hãy soạn 01 giáo án hoạt động học trong Chương trình giáo dục mầm non ở độ tuổi mẫu giáo lớn.

  Đề tài: Khám phá khoa học “Tìm hiểu một số loại hoa”

  Chủ đề: Thực vật

  Câu 2: Xử lý tình huống sư phạm ( 30 điểm)

  – Trong giờ tìm hiểu một số loại hoa, giáo viên yêu cầu trẻ phân loại hoa theo đặc điểm hoa cánh dài, hoa cánh tròn, một số trẻ phân biệt nhầm. Nếu là giáo viên dạy lớp đó, anh (chị) sẽ xử lý như thế nào ?

  – Sau giờ tổ chức hoạt động khám phá, giáo viên yêu cầu trẻ vẽ về loại hoa cháu thích nhất, nhưng có trẻ không thực hiện được. Nếu là giáo viên dạy lớp đó, anh (chị) sẽ xử lý như thế nào ?

  ĐỀ SỐ 10: Thời gian làm bài 90 phút

  Câu 1: Soạn giáo án (70 điểm)

  Anh (chị) hãy soạn 01 giáo án hoạt động học trong Chương trình giáo dục mầm non ở độ tuổi mẫu giáo lớn.

  Đề tài: Khám phá xã hội “Cô giáo mầm non”

  Chủ đề: Nghề nghiệp

  Câu 2: Xử lý tình huống sư phạm ( 30 điểm)

  – Trong giờ hoạt động khám phá, cô giáo muốn tích hợp âm nhạc để gây hứng thú với trẻ, nhưng cô giáo mở nhầm nhạc chủ đề khác. Nếu anh (chị) là cô giáo dạy lớp đó, anh (chị) sẽ xử lý như thế nào ?

  – Trong giờ hoạt động góc, nhiều trẻ tranh nhau đóng vai làm cô giáo. Nếu anh (chị) là giáo viên dạy lớp đó, anh (chị) sẽ xử lý như thế nào ?

   

  Các file đính kèm:

  Quan tâm nhiều
  KET VINA-SC2 Tuyển dụng nhân viên bởi Ketvina, 18 Tháng tám 2022 lúc 15:29
  Ket-SC2 tuyển dụng nhân viên bởi Ketvina, 17 Tháng tám 2022 lúc 11:12
  Daesin tuyển gấp Trưởng ca + bởi Yến Daesin, 13 Tháng tám 2022 lúc 08:52
  DAESIN tuyển gấp nhân viên đi làm ngay bởi Yến Daesin, 16 Tháng tám 2022 lúc 21:15

Chia sẻ trang này