1. Chào mừng Khách đến với Nhân Sự Thái Nguyên.

  - Để tham gia cùng chúng tôi! Xin các bạn vui lòng hãy đọc, hiểu, và thực hiện nghiệm chỉnh những nội quy, quy chế sau:

  Dismiss Notice

18 Câu hỏi kiến thức chung dành cho chuyên viên

ID: 16970 - Bài viết trong 'Chia sẻ tài liệu' gửi bởi Admin, 11 Tháng năm 2018.

 1. Lượt xem: 1,533

  18 Câu hỏi kiến thức chung dành cho chuyên viên
  Câu 1. Hãy nêu khái niệm bộ máy nhà nước và cơ quan nhà nước ?

  Câu 2. Trình bày hệ thống cơ quan nhà nước (Bộ máy nhà nước) ?

  Câu 3. Hãy trình bày vị trí pháp lý và chức năng của Quốc hội ? (có thể hỏi thêm Chủ tịch Quốc hội hiện nay là ai ?)

  Câu 4. Hãy trình bày vị trí pháp lý của Chủ tịch nước CHXHCNVN ? (có thể hỏi thêm Chủ tịch nước hiện nay là ai ?)

  Câu 5. Hãy trình bày vị trí pháp lý và chức năng của Chính phủ ? (có thể hỏi thêm Thủ tướng Chính phủ hiện nay là ai ?)

  Câu 6. Hãy trình bày cơ cấu của Chính phủ ?

  Câu 7. Hãy trình bày vị trí pháp lý và chức năng của Hội đồng nhân dân ? (có thể hỏi thêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là ai ?)

  Câu 8. Hãy trình bày vị trí pháp lý và chức năng của Ủy ban nhân dân ? (có thể hỏi thêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là ai ?)

  Câu 9. Hãy trình bày tổ chức bộ máy hành chính nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ?

  Câu 10. Vị trí pháp lý và chức năng của Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân ? (có thể hỏi thêm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hoặc Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hiện nay là ai ?)

  Câu 11. Trình bày khái niệm và đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)?

  Câu 12. Tên gọi và thẩm quyền ban hành văn bản quy phạp pháp luật của cơ quan nhà nước? Cho ví dụ?

  Câu 13. Trình bày khái niệm về văn bản quản lý hành chính nhà nước Trình bày khái niệm, cơ cấu và yêu cầu của một của Công văn?

  Câu 14. Thể thức văn bản là gì? Thành phần chung của một văn bản hành chính và sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản.

  Câu 15. Văn bản hành chính có mấy loại? Trình bày khái niệm và cơ cấu của Thông báo?

  Câu 16. Trình bày khái niệm về văn bản quản lý? Khái niệm và cách soạn thảo Quyết định?

  Câu 17. Trình bày khái niệm về văn bản quản lý nhà nước? Khái niệm và cách soạn thảo Tờ trình?

  Câu 18. Trình bày Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản? Khái niệm, đặc điểm và cách soạn thảo báo cáo?

   

  Các file đính kèm:

  Quan tâm nhiều
  Daesin tuyển dụng gấp các vị trí nhân viên bởi Yến Daesin, 3 Tháng mười hai 2021 lúc 14:08
  Tuyển nhân viên kỹ thuật (nam) gấp bởi Hồng Vân Myungjin, 2 Tháng mười hai 2021 lúc 10:04
  Tuyển dụng nhân viên vận hành bởi Công ty Messer HP, 3 Tháng mười hai 2021 lúc 08:22
  Tuyển dụng nhân viên IT bởi Công ty Messer HP, 1 Tháng mười hai 2021 lúc 16:11
  Tuyển dụng nhân viên nạp lỏng bởi Công ty Messer HP, 1 Tháng mười hai 2021 lúc 16:40

Chia sẻ trang này