1. Chào mừng Khách đến với Nhân Sự Thái Nguyên.

  - Để tham gia cùng chúng tôi! Xin các bạn vui lòng hãy đọc, hiểu, và thực hiện nghiệm chỉnh những nội quy, quy chế sau:

  Dismiss Notice

20 câu hỏi thi tuyển công chức xã chức danh Địa chính- nông nghiệp xây dựng và môi trường

ID: 17004 - Bài viết trong 'Chia sẻ tài liệu' gửi bởi Admin, 16 Tháng năm 2018.

 1. Lượt xem: 2,078

  20 câu hỏi thi tuyển công chức xã chức danh Địa chính- nông nghiệp xây dựng và môi trường

  Câu 1: Anh (Chị) hãy trình bày những hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013?

  Câu 2: Anh (Chị) cho biết thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND cấp xã trong lĩnh vực đất đai?

  Câu 3: Anh (Chị) hãy cho biết diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở nơi chưa có quy hoạch được quy định như thế nào?

  Câu 4: Theo Anh (Chị) Luật khoáng sản năm 2010, thì những hành vi nào bị cấm?

  Câu 5: Anh (Chị) hãy nêu trách nhiệm chung về bảo vệ khoáng sản chưa khai thác (Theo Luật Khoáng sản năm 2010)?

  Câu 6: Anh (Chị) hãy cho biết các khu vực cấm không được hoạt động khoáng sản? (Theo Luật Khoáng sản năm 2010)

  Câu 7: Theo Anh (Chị) trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã được quy định như thế nào (Theo Luật Khoáng sản năm 2010)?

  Câu 8: Anh (Chị) hãy cho biết trách nhiệm bảo vệ tài nguyên nước được quy định như thế nào? (Theo Luật tài nguyên nước năm 2012)

  Câu 9: Anh (Chị) hãy nêu trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên nước của UBND cấp huyện và UBND cấp xã?

  Câu 10: Anh (chị) hãy cho biết trách nhiệm quản lý hoạt động đầu tư xây dựng của UBND cấp huyện, cấp xã.

  Câu 11: Anh (chị) hãy nêu các trường hợp được khởi công xây dựng công trình trong trường hợp không phải có giấy phép xây dựng?

  Câu 12: Anh (chị) hãy nêu trách nhiệm của cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng?

  Câu 13: Anh (chị) hãy nêu trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép xây dựng?

  Câu 14: Anh (chị) hãy cho biết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị, nông thôn gồm những gì?

  Câu 15: Anh (chị) hãy phân loại các đô thị của nước ta?

  Câu 16: Theo Anh (Chị) vườn cà phê vối như thế nào thì đủ điều kiện để tái canh?

  Câu 17: Anh (Chị) hãy cho biết để đem lại hiệu quả cho người trồng cà phê thì tiêu chuẩn cây giống cà phê đem trồng?

  Câu 18: Anh (Chị) hãy trình bày nội dung xử phạt hành chính đối với vi phạm quy định về sử dụng điện, vật liệu nổ để khai thác thủy sản theo quy định tại khoản 1, 2, điểm a khoản 5 Điều 15 và khoản 3, 4 và điểm a khoản 2 Điều 16 của Nghị định 103/NĐ- CP ngày 12/9/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh thủy sản? 2

  Câu 19: Anh (Chị) hãy cho biết những đặc trưng cơ bản của Nông thôn mới đang được triển khai xây dựng ở nước ta?

  Câu 20: Anh (Chị) hãy trình bày nội dung các tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và phương châm thực hiện để đạt kết quả cao nhất?

   

Chia sẻ trang này