1. Chào mừng Khách đến với Nhân Sự Thái Nguyên.

  - Để tham gia cùng chúng tôi! Xin các bạn vui lòng hãy đọc, hiểu, và thực hiện nghiệm chỉnh những nội quy, quy chế sau:

  Dismiss Notice

20 câu hỏi thi tuyển công chức xã chức danh Tài chính – Kế toán

ID: 17003 - Bài viết trong 'Chia sẻ tài liệu' gửi bởi Admin, 16 Tháng năm 2018.

 1. Lượt xem: 1,689

  20 câu hỏi thi tuyển công chức xã chức danh Tài chính – Kế toán

  Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết kế toán ngân sách và tài chính xã?

  Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết nhiệm vụ của kế toán ngân sách và tài chính xã?

  Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy cho biết yêu cầu đối với kế toán ngân sách và tài chính xã?

  Câu hỏi 4: Anh (chị) hãy cho biết nội dung công việc kế toán ngân sách và tài chính xã?

  Câu hỏi 5: Anh (chị) hãy cho biết nội dung chứng từ kế toán?

  Câu hỏi 6: Anh (chị) hãy cho biết các hành vi bị nghiêm cấm về chứng từ kế toán?

  Câu hỏi 7: Anh (chị) hãy cho biết hình thức kế toán trên máy vi tính?

  Câu hỏi 8: Anh (chị) hãy cho biết mục đích lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán ngân xã.

  Câu hỏi 9: Anh (chị) hãy cho định khoản nghiệp vụ kinh tế sau: Số thừa quỹ tiền mặt phát hiện khi kiểm kê, chưa xác định được nguyên nhân chờ xử lý.

  Câu hỏi 10: Anh (chị) hãy cho định khoản nghiệp vụ kinh tế sau: Số thiếu quỹ phát hiện khi kiểm kê, chưa xác định được nguyên nhân chờ xử lý?

  Câu hỏi 11: Anh (chị) hãy cho định khoản nghiệp vụ kinh tế sau: Trường hợp lập Giấy rút dự toán ngân sách chuyển khoản mua TSCĐ, căn cứ vào chứng từ được Kho bạc chấp nhận thanh toán?

  Câu hỏi 12: Anh (chị) hãy cho định khoản nghiệp vụ kinh tế sau: Căn cứ hoá đơn, lập biên bản bàn giao đưa tài sản vào sử dụng, kế toán ghi tăng TSCĐ và ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ?

  Câu hỏi 13: Anh (chị) hãy cho định khoản nghiệp vụ kinh tế sau: TSCĐ phát hiện thiếu khi kiểm kê, trong thời gian chờ quyết định xử lý, kế toán căn cứ vào kết quả kiểm kê để ghi giảm TSCĐ?

  Câu hỏi 14: Anh (chị) hãy cho định khoản nghiệp vụ kinh tế sau: TSCĐ phát hiện thừa khi kiểm kê, trong thời gian chờ quyết định xử lý, kế toán căn cứ vào kết quả kiểm kê để ghi tăng TSCĐ?

  Câu hỏi 15: Anh (chị) hãy cho định khoản nghiệp vụ kinh tế sau: Nếu TSCĐ thừa chưa xác định được nguồn gốc, nguyên nhân và chưa có quyết định xử lý?

  Câu hỏi 16: Anh (chị) hãy cho định khoản nghiệp vụ kinh tế sau: Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN phải nộp tính vào chi của ngân sách xã theo quy định? 2

  Câu hỏi 17: Anh (chị) hãy cho định khoản nghiệp vụ kinh tế sau: Phần BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN của công chức xã phải nộp trừ vào tiền lương phải trả hàng tháng ?

  Câu hỏi 18: Anh (chị) hãy cho định khoản nghiệp vụ kinh tế sau: Khi nhận giấy phạt nộp chậm số tiền BHXH phải nộp?

  Câu hỏi 19: Anh (chị) hãy cho định khoản nghiệp vụ kinh tế sau: Khi xã lập Giấy rút dự toán ngân sách để chuyển tiền đóng BHXH, mua thẻ BHYT, nộp kinh phí công đoàn, BHTN căn cứ vào giấy báo Nợ (1 liên của Giấy rút dự toán từ KB chuyển về)?

  Câu hỏi 20: Anh (chị) hãy cho định khoản nghiệp vụ kinh tế sau: Phản ánh tiền lương, phụ cấp và các khoản phải trả cho cán bộ, công chức cấp xã tính vào chi ngân sách?

   

  Các file đính kèm:

Chia sẻ trang này