1. Chào mừng Khách đến với Nhân Sự Thái Nguyên.

  - Để tham gia cùng chúng tôi! Xin các bạn vui lòng hãy đọc, hiểu, và thực hiện nghiệm chỉnh những nội quy, quy chế sau:

  Dismiss Notice

20 câu hỏi thi tuyển công chức xã chức danh Văn hóa – Xã hội

ID: 16973 - Bài viết trong 'Chia sẻ tài liệu' gửi bởi Admin, 11 Tháng năm 2018.

 1. Lượt xem: 1,650

  20 câu hỏi thi tuyển công chức xã chức danh Văn hóa – Xã hội
  Câu hỏi 1: Anh (Chị) hãy cho biết nhiệm vụ và phạm vi điều chỉnh của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000?
  Câu hỏi 2: Anh (Chị) hãy nêu những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình?
  Câu hỏi 3: Anh (Chị) hãy cho biết Luật hôn nhân và gia đình quy định những trường hợp nào bị cấm đăng ký kết hôn?
  Câu hỏi 4. Anh (Chị) hãy cho biết đối tượng điều chỉnh của Quy chế tổ chức Lễ hội được quy định như thế nào ?
  Câu hỏi 5. Các hành vi nào bị cấm khi tổ chức lễ hội?
  Câu số 6. Việc tổ chức cưới, việc tang và lễ hội phải tuân theo những nguyên tắc nào?
  Câu số 7. Việc đăng ký kết hôn phải tuân thủ điều kiện nào?
  Câu số 8. Quyết định số 09/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 – 2015 được quy định như thế nào?
  Câu số 9. Nghị quyết số 80 năm 2011 về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 áp dụng đối với đối tượng nào?
  Câu số 10. Chính sách hỗ trợ về giáo dục và đào tạo được quy định như thế nào trong Nghị quyết số 80/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020?
  Câu số 11. Chính sách hỗ trợ về Y tế và dinh dưỡng được quy định như thế nào trong nghị quyết số 80/NQ-CP, ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020?
  Câu số 12. Anh (chị) hãy cho các chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung của nước ta?
  Câu số 13. Hộ nghèo, người nghèo dân tộc thiểu số; hộ nghèo, người nghèo sinh sống ở huyện nghèo, xã nghèo và thôn, bản đặc biệt khó khăn được hưởng các chính sách ưu tiên gì?
  Câu số 14. Anh (chị) hãy cho biết cơ cấu tổ chức và quản lý ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch?
  Câu số 15. Anh (chị) hãy cho biết các nhiệm vụ và giải pháp để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc?
  Câu số 16. Anh (chị) hãy cho biết chức năng, nhiệm vụ của Trưởng Ban văn hóa thông tin cấp xã?
  Câu số 17. Anh (chị) hãy cho biết làm thế nào để đẩy mạnh phong trào toàn
  dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cấp xã?
  Câu số 18. Anh (chị) hãy cho biết, để tổ chức một giải văn nghệ tại xã, ta phải tiến hành làm gì?
  Câu số 19. Anh (chị) hãy cho biết, để tổ chức một giải bóng đá cấp xã, ta phải tiến hành làm gì?
  Câu số 20. Anh (chị) hãy cho biết nhiệm vụ của công chức Văn hóa – Xã hội theo quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BNV, ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ?

   

  Các file đính kèm:

Chia sẻ trang này