1. Chào mừng Khách đến với Nhân Sự Thái Nguyên.

  - Để tham gia cùng chúng tôi! Xin các bạn vui lòng hãy đọc, hiểu, và thực hiện nghiệm chỉnh những nội quy, quy chế sau:

  Dismiss Notice

20 câu hỏi thi tuyển công chức xã chức danh Văn phòng – Thống kê

ID: 16972 - Bài viết trong 'Chia sẻ tài liệu' gửi bởi Admin, 11 Tháng năm 2018.

 1. Lượt xem: 1,608

  20 câu hỏi thi tuyển công chức xã chức danh Văn phòng – Thống kê
  Câu hỏi 1:

  Anh (Chị) hãy cho biết Uỷ ban nhân dân ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong những trường hợp nào ? Thẩm quyền ký các văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ ?
  Câu hỏi 2:

  Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân theo quy định tại Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ phải có đầy đủ các yếu tố nào? Trình bày các hình thức sao văn bản?
  Câu hỏi 3:

  Anh (chị) hãy trình bày những quy định về thể thức văn bản, kỹ thuật trình bày văn bản theo và đối tượng nào được áp dụng trong Thông tư số 01/2011/TTBNV của Bộ Nội vụ?
  Câu hỏi 4:

  Nội dung văn bản phải bảo đảm những yêu cầu cơ bản nào theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ?
  Câu hỏi 5:

  Anh (chị) hãy cho biết hoạt động lưu trữ là gì? Tài liệu là gì? Tài liệu lưu trữ là gì? Lưu trữ cơ quan là gì?
  Câu hỏi 6:

  Anh (chị) hãy trình bày những quy định của Luật Lưu trữ về huỷ tài liệu hết giá trị và hồ sơ huỷ tài liệu hết giá trị gồm có những gì?
  Câu hỏi 7:

  Anh (chị) hãy cho biết trách nhiệm của Lưu trữ cơ quan trong việc lập hồ sơ và quản lý hồ sơ, tài liệu tại Lưu trữ cơ quan?
  Câu hỏi 8:

  Anh (chị) hãy trình bày việc giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến được thực hiện như thế nào theo quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ?
  Câu hỏi 9:

  Anh (chị) hãy trình bày việc quản lý văn bản đi được quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư được thực hiện như thế nào?
  Câu hỏi 10:

  Anh (chị) hãy cho biết hoạt động thống kê là gì? Thông tin thống kê là gì? Chỉ tiêu thống kê là gì?
  Câu hỏi 11:

  Anh (Chị) hiểu như thế nào về vai trò của thống kê? Các tổ chức, cá nhân nào phải cung cấp thông tin thống kê?
  Câu hỏi 12:

  Anh (Chị) hãy cho biết việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động thống kê được Nhà nước ưu tiên đầu tư với mục tiêu gì?
  Câu hỏi 13:

  Anh (chị) hãy cho biết công tác thống kê cấp xã chịu sự quản lý, chỉ đạo của cấp nào? Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn làm công tác thống kê có trách nhiệm gì?
  Câu hỏi 14:

  Anh (chị) hãy cho biết các hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê?
  Câu hỏi 15:

  Anh (chị) hãy trình bày các nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê?
  Câu hỏi 16:

  Anh (chị) hãy cho biết các nội dung quản lý nhà nước về thống kê?
  Câu hỏi 17:

  Anh (chị) hãy cho biết những cơ quan nào quản lý nhà nước về thống kê?
  Câu hỏi 18:

  Anh (chị) hãy cho biết các quyền và trách nhiệm của thanh tra thống kê?
  Câu hỏi 19:

  Anh (chị) hãy cho biết các tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê có quyền và nghĩa vụ như thế nào?
  Câu hỏi 20:

  Anh (chị) hãy cho biết người làm công tác thống kê quy định trong Luật thống kê gồm những ai? Người làm công tác thống kê phải có các tiêu chuẩn gì?

   

  Các file đính kèm:

Chia sẻ trang này