1. Chào mừng Khách đến với Nhân Sự Thái Nguyên.

  Để tham gia cùng chúng tôi! Xin các bạn vui lòng hãy đọc, hiểu, và thực hiện nghiệm chỉnh những nội quy, quy chế sau:

  Dismiss Notice

HN Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn tuyển dụng viên chức năm 2019

ID: 18508 - Bài viết trong 'Tuyển công chức - viên chức' gửi bởi Admin, 28 Tháng mười một 2018.

 1. Lượt xem: 655

  Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:
  I. Điều kiện chung dự tuyển:

  – Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

  – Đủ 18 tuổi trở lên;

  – Có đơn xin dự tuyển vào vị trí việc làm cụ thể;

  – Có lý lịch rõ ràng; có đầy đủ quyền công dân theo quy định của pháp luật;

  – Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

  – Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

  * Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

  – Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

  – Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của tòa án mà chưa xóa bỏ án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

  II. Số lượng, vị trí, tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng của vị trí việc làm
  a1.png
  III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

  1. Đơn xin dự tuyển viên chức (theo Mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV) nêu rõ vị trí dự tuyển;

  2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 3×4 (mẫu in sẵn) do người dự tuyển tự khai có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc đơn vị nơi đang làm việc trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

  3. Bản sao công chứng Giấy khai sinh;

  4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (công chứng). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

  5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

  6. Chứng chỉ ngoại ngữ (có giá trị không quá 03 năm kể từ ngày cấp) và tin học theo yêu cầu của từng ngạch viên chức dự tuyển;

  7. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

  8. Các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).

  – Người đăng ký dự tuyển phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được nộp bổ sung giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

  Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại Ban quản lý dự án thiết chế Công đoàn, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên tại Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

  IV. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

  1. Thời gian:

  Buổi sáng: 9h – 11h; Buổi chiều từ 2h – 16h tất cả các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 23/11/2018 đến hết ngày 20/12/2018. (Sau thời gian nói trên Hội đồng tuyển dụng không nhận hồ sơ dự thi).

  2. Địa điểm nhận hồ sơ:

  Văn phòng Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn, số 1A phố Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 02439608989.

  V. Hình thức và nội dung thi, xét tuyển

  1. Hình thức thi tuyển:

  – Môn kiến thức chung: Thi viết thời gian 120 phút.

  – Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết thời gian 180 phút và thi trắc nghiệm thời gian 30 phút.

  – Môn ngoại ngữ: Thi viết thời gian 60 phút hoặc vấn đáp thời gian từ 15 đến 30 phút.

  – Môn tin học văn phòng: Thi thực hành trên máy thời gian 60 phút.

  VI. Thời gian, địa điểm thi tuyển

  Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn thông báo sau. Danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển sẽ được thông báo và niêm yết tại Văn phòng Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn.

  VII. Một số lưu ý

  Việc tổ chức sơ tuyển theo quy định của Đảng, Nhà nước và tại Điều 6 Quy chế tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách Công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 1204/QĐ-TLĐ ngày 21/7/2004 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

  Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn chỉ thông báo (gửi giấy mời) dự tuyển đến người có hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của vị trí cần tuyển.

  Không trả lại hồ sơ đối với thí sinh không trúng tuyển.

  Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 được dán tại Trung tâm hội nghị cán bộ Công đoàn, số 1a Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội; trang Web của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (congdoan.vn) và Báo Lao động.

  2, Sơ yếu lý lịch có dán ảnh (mẫu in sẵn) do người dự tuyển tự khai có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc đơn vị nơi đang làm việc trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

  3, Bản sao công chứng Giấy khai sinh;

  4, Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (công chứng);

  5, Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

  6, Chứng chỉ ngoại ngữ (có giá trị không quá 03 năm kể từ ngày cấp) và tin học theo yêu cầu của từng ngạch viên chức dự tuyển;

  7, Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

  8, Các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).

  – Người đăng ký dự tuyển phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được nộp bổ sung giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

  Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

  IV. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

  1. Thời gian:

  Buổi sáng: 9h – 11h; Buổi chiều từ 14h – 16h tất cả các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 07/4/2017 đến hết ngày 27/4/2017 (sau thời gian nói trên Hội đồng tuyển dụng không nhận hồ sơ dự thi)

  2. Địa điểm:

  Văn phòng Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn, số 1A phố Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

  V. Hình thức và lệ phí thi tuyển

  1. Hình thức thi tuyển:

  – Môn kiến thức chung: Thi viết thời gian 120 phút, về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính Nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lĩnh vực tuyển dụng.

  – Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết thời gian 180 phút về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm.

  – Môn ngoại ngữ: Thi viết thời gian 60 phút hoặc vấn đáp thời gian từ 15 đến 30 phút.

  – Môn tin học văn phòng: Thi thực hành trên máy thời gian 60 phút.

  2. Lệ phí thi:

  Mức thu lệ phí và sự dụng phí dự thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức căn cứ quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu 500.000 đ / hồ sơ.

  VI. Thời gian, địa điểm thi tuyển

  Thời gian và địa điểm thi cụ thể sẽ được Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn thông báo sau. Ban QLDA thiết chế Công đoàn chỉ thông báo (gửi giấy mời) dự tuyển đến người có hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của vị trí cần tuyển.

  Thông báo tuyển dụng bổ sung 01 viên chức làm việc tại Ban QLDA thiết chế Công đoàn được dán tại Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 1A Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, đăng tải trên trang Web của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (congdoan.vn).

  Nguồn tin: congdoan.vn

   

Chia sẻ trang này