1. Chào mừng Khách đến với Nhân Sự Thái Nguyên.
  - Tra sổ mơ lô đề.

  - Để tham gia cùng chúng tôi! Xin các bạn vui lòng hãy đọc, hiểu, và thực hiện nghiệm chỉnh những nội quy, quy chế sau:

  Dismiss Notice

TN Huyện Đại Từ tuyển 72 GV THCS, 63 GV Tiểu học và 80 GV Mầm non cho năm học 2019-2020

ID: 20081 - Bài viết trong 'Tuyển công chức - viên chức' gửi bởi Admin, 18 Tháng bảy 2019.

 1. Lượt xem: 1,062

  Huyện Đại Từ tuyển 72 gv THCS, 63 gv Tiểu học và 80 GV Mầm non cho năm học 2019-2020. Ứng viên cần có các hồ sơ sau:
  1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh và đóng dấu giáp lai, có xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi đang cứ trú trong thời hạn 06 tháng (tính đến ngày nộp hồ sơ dự xét).
  2. Bản sao giấy khai sinh.
  3. Bản sao sổ hộ khẩu (được cơ quan có thẩm quyền chứng thực).
  4. Bản sao (được cơ quan có thẩm quyền chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự xét. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
  5. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan có thẩm quyền cấp có thời hạn không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự xét.
  6. Đơn đăng ký dự xét hợp đồng lao động (theo mẫu). (Có lẽ là đến Phòng Giáo Dục Đại Từ nộp hồ sơ sẽ được phát để điền vào).
  7. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

  Nếu đã từng hợp đồng ở nơi khác ngoài huyện Đại Từ và hợp đồng với nhà trường trong huyện mà không thuộc diện được đóng BHXH thì có thể có thêm 2 loại giấy tờ sau.
  8. Bản sao (được cơ quan có thẩm quyền chứng thực) hợp đồng lao động hoặc quyết định hợp đồng lao động của cấp có thẩm quyền;
  9. Bản nhận xét, đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn của thủ trưởng đơn vị nơi lao động hợp đồng làm việc (nếu có);

  Hồ sơ cho vào 1 túi đựng hồ sơ.

  Nhận hồ sơ từ 8h00’ ngày 19/7/2019 đến 16h30’ ngày 25/7/2019: Nhận hồ sơ của người đăng ký dự xét tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện trong giờ hành chính vào các ngày trong tuần (cả ngày thứ 7 và chủ nhật).

  Nội dung xét:
  Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự xét.

  6. Cách tính điểm:
  6.1. Điểm học tập (ĐHT): Được xác định bằng điểm học tập trung bình toàn khóa của người dự xét và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

  6.2. Điểm tốt nghiệp (ĐTN):
  Được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
  Trường hợp người dự xét được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

  6.3. Kết quả xét (KQXT):
  Là tổng số của điểm học tập, điểm tốt nghiệp:
  KQXT = ĐHT + ĐTN
  7. Xác định kết quả:
  a) Ưu tiên những người có hộ khẩu thường trú tại huyện Đại Từ đã hợp đồng thời vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quá trình làm việc tại các trường mầm non, tiểu học, THCS thuộc huyện Đại Từ trong năm học 2018 - 2019.

  b) Sau khi xét những người được quy định tại điểm a mục này nếu còn chỉ tiêu thì tiếp tục xét những thí sinh đã đăng ký dự xét còn lại. Lấy kết quả xét từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu cần xét theo từng vị trí việc làm.

  c) Trường hợp có từ 02 người trở lên có điểm xét bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần xét thì quyết định người đạt theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 29/2012/NĐ-CP.

  d) Không thực hiện bảo lưu kết quả cho các kỳ xét lần sau.

  8. Địa điểm, phương thức nhận hồ sơ, lệ phí hồ sơ
  a) Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ
  b) Phương thức nhận hồ sơ:
  Ban tiếp nhận hồ sơ xét sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét của thí sinh (Ban Tiếp nhận hồ sơ do Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập).
  - Người đăng ký xét phải trực tiếp nộp hồ sơ dự xét (không nộp thay).
  - Ban Tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra từng danh mục, thành phần hồ sơ đăng ký xét của thí sinh. Chỉ nhận hồ sơ đã kiểm tra đầy đủ, đúng thành phần hồ sơ theo quy định và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm dự xét. Không
  nhận các hồ sơ còn thiếu thành phần hồ sơ và không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

  - Khi tiếp nhận hồ sơ, ban Tiếp nhận hồ sơ phải lập biên bản giao nhận, tổng hợp danh sách thí sinh đăng ký xét bao gồm các nội dung: Họ và tên; ngày tháng, năm sinh; hộ khẩu thường trú; trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo; vị trí
  việc làm cần đăng ký dự xét của thí sinh. Biên bản giao nhận phải ghi đầy đủ các thành phần có trong hồ sơ theo thứ tự hướng dẫn, có chữ ký và ghi rõ họ tên người nộp hồ sơ, người nhận hồ sơ; biên bản lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, đồng thời Ban tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn thí sinh niêm phong hồ sơ đăng ký xét của thí sinh (sau khi hồ sơ đã được kiểm tra và đủ điều kiện xét theo quy định). Thí sinh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng và trước pháp luật về tính pháp lý của Hồ sơ đăng ký xét.

  - Đến hết thời gian nhận hồ sơ, Ban tiếp nhận hồ sơ Hội đồng xét lập biên bản chốt số lượng, danh sách (tên, địa chỉ, vị trí việc làm đăng ký xét) đã nhận của người nộp để báo cáo Hội đồng.
  c) Lưu ý:
  - Mỗi thí sinh chỉ được nộp hồ sơ đăng ký dự xét vào một vị trí việc làm. Nếu phát hiện một thí sinh nộp hồ sơ dự xét ở từ hai vị trí việc làm trở lên trong đợt xét này hoặc trong hồ sơ khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự xét hoặc hủy kết quả xét.
  - Không trả lại hồ sơ của người tham gia dự xét.

  III. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG

  1. Thời gian hợp đồng
  - Thời gian hợp đồng: 05 tháng (Từ tháng 8/2019 đến hết tháng 12/2019).

  2. Chế độ, chính sách đối với lao động hợp đồng Mức thuê khoán đối với lao động hợp đồng làm giáo viên mầm non, tiểu học, THCS công lập được thực hiện theo Quyết định số 4179/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ hoạt động năm 2019 đối với các trường mầm non, phổ thông công lập, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên. Cụ thể:
  - Đối với lao động hợp đồng làm giáo viên mầm non và lao động hợp đồng làm giáo viên tiểu học: 4.100.000đ/tháng.
  - Đối với lao động hợp đồng làm giáo viên cấp THCS: 4.500.000đ/tháng.

  3. Nguồn kinh phí thực hiện: Do ngân sách nhà nước cấp.

  Kết quả sẽ được niêm yết công khai những người đủ tiêu chuẩn làm giáo viên hợp đồng tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện trong thời gian 05 ngày.
  - Tiếp nhận ý kiến phản hồi về kết quả xét trong thời gian 05 ngày niêm yết.
  - Công nhận kết quả xét hợp đồng và giao cho hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS ký hợp đồng lao động.

  cvb.jpg

   

Chia sẻ trang này