Nhân viên thư viện kiêm nhiệm giảng dạy có hưởng phụ cấp?

ID: 21398 - Bài viết trong 'Nhân sự Thái Nguyên' gửi bởi Admin, 3 Tháng tư 2020.

 1. Lượt xem: 3,258

  Bà Nguyễn Minh Thương tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Tin học, làm nhân viên thư viện tại 1 trường tiểu học đến nay được 10 năm (Quyết định tuyển dụng ghi là nhân viên thư viện). Năm học này do nhà trường thiếu giáo viên môn tin học nên đã phân công bà Thương kiêm nhiệm dạy bộ môn này (12 tiết/tuần). Bà Thương hỏi, bà có được hỗ trợ thêm khoản tiền đứng lớp không?

  Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

  Chế độ, chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được thực hiện theo vị trí việc làm, người làm ở vị trí việc làm nào thì hưởng chế độ chính sách của vị trí việc làm đó. Do vậy, bà Nguyễn Minh Thương là nhân viên thư viện trường học không thuộc đối tượng hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập quy định tại các văn bản sau:

  – Khoản 1 và 2 mục I Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập;

  – Thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT ngày 25/10/2018 sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và điểm a khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/1/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

  Về việc phân công nhiệm vụ công tác, bà Thương đề nghị Hiệu trưởng phân công nhiệm vụ công tác (trong đó có nhiệm vụ kiêm nhiệm) bảo đảm phù hợp với vị trí nhân viên thư viện của mình.

  Nguồn: Baochinhphu.vn

   

Chia sẻ trang này