1. Chào mừng Khách đến với Nhân Sự Thái Nguyên.

  - Để tham gia cùng chúng tôi! Xin các bạn vui lòng hãy đọc, hiểu, và thực hiện nghiệm chỉnh những nội quy, quy chế sau:

  Dismiss Notice

TN Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020

ID: 22461 - Bài viết trong 'Tuyển công chức - viên chức' gửi bởi Admin, 26 Tháng mười hai 2020.

 1. Lượt xem: 2,139

  Căn cứ Luật Viên chức năm 2010;
  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;
  Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
  Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
  Căn cứ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 07/01/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên;
  Căn cứ Quyết định số 4237/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên giao biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Thái Nguyên năm 2020.
  Căn cứ Công văn số 2313/SNV-CCVC ngày 15/12/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Thái nguyên về việc tuyển dụng viên chức của Sở NN&PTNT năm 2020;
  Căn cứ Kế hoạch số 2950/KH-SNN ngày 08/12/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên về việc Tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên đợt 2 năm 2020.
  Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020, cụ thể như sau:

  I. SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

  1. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu (chi tiết theo biểu đính kèm)

  2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

  Người đăng ký dự tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT đợt 2 năm 2020 phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng và có đủ các điều kiện sau đây:

  – Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

  – Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

  – Đủ 18 tuổi trở lên;

  – Có đơn dự tuyển;

  – Có lý lịch rõ ràng được UBND xã (phường) nơi cứ trú xác nhận;

  – Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

  – Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

  – Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

  – Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

  II. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, LỆ PHÍ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU

  1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

  Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2018 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức vào một vị trí việc làm (nếu đăng ký dự tuyển vào từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển), người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

  Sau khi có thông báo công nhận kết quả tuyển dụng, người trúng tuyển phải đến Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) … theo yêu cầu để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, bao gồm:

  Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

  Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

  Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

  Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

  Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

  2. Lệ phí dự tuyển

  Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp lệ phí: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng) cùng thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển.

  3.Thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

  Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (30 ngày): Từ ngày 23/12/2020 đến hết ngày 23/01/2021 (trong giờ hành chính).

  Nơi nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên – Tổ 11, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

  Lưu ý: Thí sinh đến nộp trực tiếp, nộp kèm 02 phong bì có dán tem.

  III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

  1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

  2. Nội dung

  Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

  Vòng 1:

  Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

  Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

  Hình thức thi: Phỏng vấn.

  Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

  Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm

  c) Thời gian thi phỏng vấn: 30 phút.

  Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

  (Chi tiết lịch xét tuyển được Hội đồng tuyển dụng viên chức của Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo tới thí sinh theo quy định)

  3. Xác định người trúng tuyển

  Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

  Có kết quả điểm tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

  Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

  Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 3.1 Điều này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

  Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần

  4. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

  Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:

  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng

  Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên theo đối tượng trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2

  Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức chức đợt 2 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên.

  ***** Tài liệu đính kèm;

  – Phụ lục chi tiết

  Nguồn tin: sonnvptnt.thainguyen.gov.vn

   

  Các file đính kèm:

  kèmtheo3116.pdf

Chia sẻ trang này