1. Chào mừng Khách đến với Nhân Sự Thái Nguyên.

  - Để tham gia cùng chúng tôi! Xin các bạn vui lòng hãy đọc, hiểu, và thực hiện nghiệm chỉnh những nội quy, quy chế sau:

  Dismiss Notice

Thêm 2 trường hợp công chức được tuyển dụng không cần qua thi tuyển

ID: 21394 - Bài viết trong 'Nhân sự Thái Nguyên' gửi bởi Admin, 3 Tháng tư 2020.

 1. Lượt xem: 1,892

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2020.

  Theo đó, sẽ có nhiều chính sách mới tác động trực tiếp đến mọi cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC, VC) từ năm 2020.

  1. Đối với công chức

  * Chính thức bỏ chế độ công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Luật CB, CC và Luật VC sửa đổi 2019 sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 4 Luật CB, CC năm 2008 về định nghĩa CC thì CC là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

  Có thể thấy, so với quy định hiện nay tại Luật CB, CC năm 2008, Luật sửa đổi đã bỏ “Những người trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ra khỏi định nghĩa về CC”.

  * Cán bộ, công chức sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu vẫn có thể bị xử lý kỷ luật

  Theo Khoản 18 Điều 1 Luật CB, CC và Luật VC sửa đổi năm 2019 sửa đổi, bổ sung Điều 84 Luật CB, CC năm 2008 thì mọi hành vi vi phạm trong thời gian công tác của CB, CC đã nghỉ việc, nghỉ hưu đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào tính chất, mức độ nghiêm trọng, người có hành vi vi phạm có thể bị xử lý hình sự, hành chính hoặc xử lý kỷ luật. CB, CC sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm gắn với hệ quả pháp lý tương ứng với hình thức xử lý kỷ luật.

  Như vậy, kể từ ngày 1-7-2020, CB, CC mặc dù đã nghỉ hưu nhưng nếu có hành vi vi phạm trước đó vẫn sẽ bị xử lý kỷ luật theo một trong 3 hình thức nêu trên.

  * Không tính thời hiệu kỷ luật với cán bộ, công chức trong một số trường hợp

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 80 Luật CB, CC năm 2008 thì thời hiệu xử lý kỷ luật đối với CB, CC được xác định là 24 tháng, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm, nhưng Luật CB, CC và Luật VC sửa đổi năm 2019 đã tăng thời hiệu này lên mức tối đa là 60 tháng, kể từ thời điểm có hành vi phạm.

  Ngoài ra, theo luật này, sẽ không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với CB, CC có một trong những hành vi vi phạm sau đây: CB, CC là đảng viên có hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ; có hành vi vi phạm quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; có hành vi xâm hại đến lợi ích quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại; sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp.

  Như vậy, CB, CC sẽ không được áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật và bị xem xét xử lý kỷ luật vào bất cứ thời điểm nào nếu bị phát hiện là có một trong các hành vi vi phạm nêu trên.

  * Bổ sung chính sách đối với cán bộ, công chức là người tài năng

  Theo Khoản 2 Điều 1 Luật CB, CC và Luật VC sửa đổi năm 2019 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Luật CB, CC năm 2008, Nhà nước có chính sách phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng. Theo đó, từ năm 2020, sẽ giao Chính phủ quy định khung chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ. Căn cứ vào quy định của Chính phủ, người đứng đầu cơ quan quản lý CB, CC sẽ quy định chế độ sử dụng, đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ áp dụng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

  Như vậy, kể từ ngày 1-7-2020 sẽ có những quy định, chính sách cụ thể hơn về việc sử dụng, đãi ngộ CB, CC là người có tài năng.

  * Có thêm 2 trường hợp công chức được tuyển dụng không cần qua thi tuyển

  Theo Khoản 5 Điều 1 Luật CB, CC và Luật VC sửa đổi năm 2019 sửa đổi, bổ sung Điều 37 Luật CB, VC năm 2008, việc tuyển dụng CC thông qua xét tuyển được thực hiện trong các trường hợp sau: “Cam kết tình nguyện làm việc từ 5 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học; sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng”.

  Như vậy, kể từ ngày 1-7-2020 sẽ có thêm 2 trường hợp CC được tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển là những người học theo chế độ cử tuyển, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học và sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.

  Nguồn: vietnamnet.vn

   

Chia sẻ trang này