1. Chào mừng Khách đến với Nhân Sự Thái Nguyên.

  - Để tham gia cùng chúng tôi! Xin các bạn vui lòng hãy đọc, hiểu, và thực hiện nghiệm chỉnh những nội quy, quy chế sau:

  Dismiss Notice

TN UBND huyện Phú Bình, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2023

ID: 25031 - Bài viết trong 'Tuyển công chức - viên chức' gửi bởi Admin, 6 Tháng tư 2023.

 1. Lượt xem: 667

  UBND huyện Phú Bình thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Phú Bình năm 2023, cụ thể như sau:
  I. HÌNH THỨC, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

  1. Hình thức tuyển dụng:

  Việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2023 được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển, gồm 02 vòng như sau:

  1.1. Vòng 1

  Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

  1.2. Vòng 2 : Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

  – Hình thức thi: Thi phỏng vấn đối với các vị trí việc làm tuyển dụng.

  – Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

  – Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

  – Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm.

  – Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi phỏng vấn.

  Lưu ý: Tuyển dụng tập trung các chỉ tiêu theo vị trí việc làm tại Hội đồng tuyển dụng do UBND huyện quyết định thành lập, sau khi có kết quả trúng tuyển, UBND huyện sẽ phân công người trúng tuyển đến làm việc tại các trường học trên địa bàn huyện còn thiếu chỉ tiêu biên chế. Người đăng ký dự tuyển phải cam kết chấp hành sự phân công công tác của UBND huyện Phú Bình sau khi trúng tuyển.

  2. Chỉ tiêu tuyển dụng:

  Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng năm 2023 là 183 biên chế, chia theo các vị trí việc làm cụ thể sau:

  2.1. Giáo viên Mầm non hạng III – Mã số V.07.02.26: 50 chỉ tiêu.

  2.2. Giáo viên Tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29: 98 chỉ tiêu, trong đó:

  – Giáo viên Tiểu học dạy 9 môn: 78 chỉ tiêu;

  – Giáo viên Tiểu học dạy Mĩ thuật: 01 chỉ tiêu;

  – Giáo viên Tiểu học dạy Âm nhạc: 02 chỉ tiêu;

  – Giáo viên Tiểu học dạy Tiếng Anh: 17 chỉ tiêu;

  2.3. Giáo viên THCS hạng III – Mã số V.07.04.32: 34 chỉ tiêu.

  – Giáo viên THCS dạy môn Toán: 09 chỉ tiêu;

  – Giáo viên THCS dạy môn Vật lý: 02 chỉ tiêu;

  – Giáo viên THCS dạy môn Hóa học: 02 chỉ tiêu;

  – Giáo viên THCS dạy môn Sinh học: 01 chỉ tiêu;

  – Giáo viên THCS dạy môn Ngữ văn: 08 chỉ tiêu;

  – Giáo viên THCS dạy môn Lịch sử: 02 chỉ tiêu;

  – Giáo viên THCS dạy môn Địa lý: 02 chỉ tiêu;

  – Giáo viên THCS dạy môn Tiếng Anh: 04 chỉ tiêu;

  – Giáo viên THCS dạy môn Tin học: 02 chỉ tiêu;

  – Giáo viên THCS dạy môn Âm nhạc: 01 chỉ tiêu;

  – Giáo viên THCS dạy môn Thể dục: 01 chỉ tiêu.

  2.4. Giáo viên THPT hạng III – Mã số V.07.05.15 (tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên): 01 chỉ tiêu.

  II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, ƯU TIÊN, XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG TUYỂN DỤNG.

  1. Điều kiện chung

  Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức.

  – Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

  – Từ đủ 18 tuổi (tính đến thời điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển) trở lên;

  – Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ);

  – Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức tốt;

  – Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

  – Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

  – Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

  2. Điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với xét tuyển

  Ngoài đáp ứng điều kiện chung theo quy định tại mục 1 nêu trên, người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ cụ thể sau:

  (Có biểu chi tiết vị trí và chuyên môn cần tuyển dụng kèm theo)

  3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

  – Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

  – Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

  4. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

  4.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

  a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

  b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

  c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

  4.2. Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2 theo quy định.

  5. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Thông báo này.

  5.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

  a) Có kết quả điểm thi phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

  b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

  5.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên, có tổng điểm bao gồm kết quả điểm thi phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển dụng, thì người có kết quả điểm thi phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển.

  5.3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

  III. TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

  1. Phiếu đăng ký dự tuyển

  – Người đăng ký dự tuyển viên chức trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 tại Phòng Nội vụ huyện Phú Bình (có mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo). Mỗi thí sinh chỉ nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển. Người dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển.

  – Người dự tuyển viên chức nộp 03 (ba) phong bì có dán tem, ghi rõ họ và tên, địa chỉ người nhận, số điện thoại liên hệ (nếu tên và địa chỉ người nhận không trùng với tên thí sinh thì phải ghi cả họ tên người nhận và thí sinh).

  2. Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển

  Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng (Báo Thái Nguyên), đồng thời đăng trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Phú Bình https://phubinh.thainguyen.gov.vn và niêm yết công khai tại Trụ sở HĐND và UBND huyện Phú Bình.

  Trong giờ hành chính từ 7 giờ 30 phút ngày 15/3/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/4/2023 (các ngày làm việc).

  3. Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Tại Phòng họp tầng 1, Trụ sở HĐND và UBND huyện Phú Bình, địa chỉ Tổ dân phố số 2, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

  Lưu ý:

  – Người dự tuyển phải trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (không nhờ người khác nộp thay).

  – Chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của các thí sinh đã được cấp bằng tốt nghiệp.

  – Không nhận Phiếu đăng ký dự tuyển bị tẩy xóa và không đúng theo quy định.

  – Đề nghị thí sinh dự xét tuyển viên chức khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển mang theo Bằng tốt nghiệp Đại học, bảng điểm, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển để đối chiếu.

  – Khi tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, đơn vị, cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định tại Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 13/3/2023 của UBND huyện Phú Bình. Nếu không đủ điều kiện dự tuyển thì trả lời rõ lý do không tiếp nhận và trả lại ngay cho người nộp; khi tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển phải có Giấy biên nhận.

  IV. TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

  – Tổ chức xét tuyển: Dự kiến trong tháng 4 và tháng 5 năm 2023.

  – Thời gian và địa điểm: Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo cụ thể sau.

  V. LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG

  – Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

  – Mức thu: 400.000 đồng/thí sinh/lần.

  Mọi phản ánh, thắc mắc đề nghị liên hệ trực tiếp về UBND huyện Phú Bình (Theo số điện thoại 0208.3867.205 trong giờ hành chính) để được hướng dẫn, giải quyết.

  ***** Tệp đính kèm:

   

  Các file đính kèm:

  • P1.pdf
   Kích thước:
   542.6 KB
   Đọc:
   1

  P1.pdf

Chia sẻ trang này