1. Chào mừng Khách đến với Nhân Sự Thái Nguyên.
  - Tra sổ mơ lô đề.

  - Để tham gia cùng chúng tôi! Xin các bạn vui lòng hãy đọc, hiểu, và thực hiện nghiệm chỉnh những nội quy, quy chế sau:

  Dismiss Notice

TN Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2019

ID: 20289 - Bài viết trong 'Tuyển công chức - viên chức' gửi bởi Admin, 24 Tháng tám 2019.

 1. Lượt xem: 1,169

  Văn phòng UBND tỉnh thông báo tuyển dụng công chức năm 2019, cụ thể như sau:
  1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu (Chuyên viên, mã số ngạch: 01.003).

  2. Vị trí việc làm: Tổng hợp nội chính (tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về lĩnh vực nội chính).

  3. Điều kiện dự tuyển:

  – Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

  – Đủ 18 tuổi trở lên;

  – Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

  – Có lý lịch rõ ràng được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận và được Công an tỉnh xác minh, kết luận (bằng văn bản) đến thời điểm thẩm tra bản thân và gia đình không có vấn đề gì liên quan đến chính trị, hình sự, hành chính;

  – Có bằng Đại học trở lên (phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển);

  – Có Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (hoặc theo Công văn số 3913/UBND-KGVX ngày 12/9/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công nhận giá trị tương đương của chứng chỉ tiếng Anh);

  – Có Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

  – Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

  – Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

  4. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

  – Không cư trú tại Việt Nam;

  – Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

  – Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục;

  – Thiếu một trong các điều kiện quy định tại Mục 3 của Thông báo này.

  5. Hình thức, nội dung, cách tính điểm, xác định người trúng tuyển

  Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi, các thí sinh dự thi phải thi đủ 2 vòng và các môn thi như sau:

  5.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm, được thực hiện bằng hình thức thi trắc nghiệm trên giấy.

  a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:

  – Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;

  – Phần II: Ngoại ngữ (tiếng Anh) 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút.

  – Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

  b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

  – Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

  – Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

  – Người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

  c) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

  d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại Điểm a, Mục 5.1, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy định tại Mục 5.2 Thông báo này.

  5.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

  a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

  b) Hình thức thi: Thi phỏng vấn.

  c) Thang điểm: 100 điểm.

  d) Thời gian thi: 30 phút.

  Không thực hiện phúc khảo đối với hình thức thi phỏng vấn.

  5.3. Xác định người trúng tuyển

  a) Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

  – Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

  – Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

  b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

  c) Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

  6. Hồ sơ đăng ký dự thi, chế độ ưu tiên

  6.1. Hồ sơ đăng ký dự thi

  – Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

  – Bản sơ yếu lý lịch tự thuật trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển và văn bản xác minh thực tế của Công an tỉnh;

  – Bản sao giấy khai sinh;

  – Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (Ngoại ngữ: Trình độ tương đương bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (hoặc theo Công văn số 3913/UBND-KGVX ngày 12/9/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên); Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông); kết quả học tập được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp phải được công chứng, dịch thuật sang tiếng việt được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chứng nhận;

  – Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

  – Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

  – 02 ảnh cỡ 4×6 cùng loại và 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận;

  Thí sinh có hồ sơ khai không trung thực sẽ bị xóa tên trong danh sách dự thi hoặc hủy bỏ kết quả thi.

  6.2. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển

  – Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

  – Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

  – Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

  Trường hợp người dự thi tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

  7. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

  – Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày, kể từ ngày 19/8/2019 đến ngày 19/9/2019, trong giờ hành chính.

  – Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính – Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh (Số 18 đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

  Nguồn tin: thainguyen.gov.vn

   

Chia sẻ trang này